Tất cả
Vũ khí +12 đồ 3m14 f12 , 4mtl ...
Cấp độ: 102
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
Vũ khí +14 đồ 7m12 2m8 , 6mtl ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
Vũ khí +14 đồ f13 2m14 , mắt ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
quạt 79 full 678 còn 73m yên
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 79 full 678 còn 82m yên
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 79 full 5678 còn 82m yên
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
quạt 78 full 567 75m
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 79 vk10 100tr yên
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
quat 80 vk10 còn 124tr yên
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
90,000đ
TTGT cấp 20 NT4 , Tiêu 130 f14 ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT:
2,000,000đ
Vũ khí +13 găng 12 f8 , sói lv2 ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
110,000đ